Maloň Lubor, Mgr.

Funkce: vedoucí oddělení; zástupce ředitele; kurátor, správa sbírek: numizmatika-papírová platidla, numizmatika, sfragistika
Telefon: 581 250 534, 724 947 542
Email: malon@prerovmuzeum.cz 

Oddělení společenských věd
Pracoviště: Přerov, Horní náměstí č. 31

Vzdělání

vysokoškolské, obor historie

Specializace

regionální dějiny, sfragistika, numizmatika

Praxe

2005 – dosud  
Muzeum Komenského v Přerově

Kurátor sbírek

Numizmatika
Numizmatika – papírová platidla
Sfragistika
Vědeckovýzkumná činnost
Cínové předměty ve sbírce Muzea Komenského v Přerově 
Historie přerovského školství – podíl na projektu 
Historie obce Týn nad Bečvou 1848–2016 
Lipník nad Bečvou 1918–1989 (se zaměřením na dějiny podniku SOLO Lipník) 
Typáře a razítka ze sbírek Muzea Komenského v Přerově  

Nabídka přednáškových okruhů

Cínové nádobí ve sbírkách muzea Komenského v Přerově
Pečetidla a razítka ve sbírkách muzea Komenského v Přerově
Historie sirkárny v Lipníku nad Bečvou

Publikační činnost

 • Děrda, J.: 80 let optického průmyslu v Přerově. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově a Meopta - optika, 2013. (Maloň editor).
 • Dlesková, T. – Maloň, L.: Pečetidla, pečeti, razítka a razidla ze sbírky Muzea Komenského v Přerově. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2017, 80 s.
 • Glózová, M. – Maloň, L. – Spurná, M. – Zemánková, M.: Šetření o postoji obyvatel České republiky ke šlechtě (studováno na respondentech z Přerova a Boskovic). In: O exilu, šlechtě a Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého.Olomouc 2004, s. 133–163.
 • Klímová, J. a kol.: Dějiny přerovského školství.Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2012.
 • Kovářová, H. – Maloň, L.: Po stopách Žerotínů.Přerov, statutární město Přerov, 2013. [průvodce k výstavě]
 • Lukeš, K. – Maloň, L. – Šmeral, J. (ed.): Časy se mění, chuť zůstává. 140 let pivovaru Zubr. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 2012.
 • Maloň, L.: Cínové nádobí.In: Perly Muzea Komenského. Přerov, Muzeum Komenského 2012, s. 22-23.
 • Maloň, L.: František Pospíšil (1885–1958) – od Hanáků ke kmeni Hopi.In: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů. Materiály z odborné konference konané 7. – 8. listopadu 2006 v Přerově.Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 2007, s. 139–144.
 • Maloň, L.: František Pospíšil (1885–1958). Od Hanáků k indiánům Hopi. Katalog výstavy konané od 3. 4. do 8. 6. 2008 v Historickém sále přerovského zámku. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 2008, nestr.
 • Maloň, L. (ed.): Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje: sborník z XIV. Odborné konference o Hané pořádané dne 5. 10. 2017 v Muzeu Komenského v Přerově. Prostějov – Přerov, Hanácký folklorní spolek – Muzeum Komenského v Přerově, 2018, 158 s. ISBN 978-80-87190-49-4.
 • Maloň, L. (ed.): Komenský a první republika. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2018, 169 s. ISBN 978-80-87190-48-7.
 • Maloň, L.: Konec a začátek. Jednota bratrská na Moravě na počátku 17. století. In: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Studia Comeniana Sedlcensia. Tom III – Band III. Seidlce.Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2010, s. 143–147.
 • Maloň, L.: Mesaliance prince Rudolfa Lobkovice. In: Mezi Jihlavou a Vídní 1700–1900.Sborník přednášek z konference 25–27. 10. 2006. Jihlava, Muzeum Vysočiny 2006, s. 55–58.
 • Maloň, L.: Nález mincí v Přerově z roku 1923. In: Perly Muzea Komenského. Přerov, Muzeum Komenského 2012, s. 26-27.
 • Maloň, L.: Nejstarší typáře muzea. In: Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, Olomoucký kraj, 2015, s. 76–77.
 • Maloň, L.: Nejstarší vysvědčení z piaristické školy v Lipníku nad Bečvou. In: Perly Muzea Komenského. Přerov, Muzeum Komenského 2012, s. 46-47.
 • Maloň, L.: Nesouhlasíme s Tvou svatbou a jestliže ji uzavřeš, vyvodíme důsledky. Šlechtické mesaliance na přelomu 19. a 20. století.In: Oznamuje se láskám našim... aneb Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13. – 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích 2007, s. 87–94.
 • Maloň, L.: Hrad Helfštýn od roku 1848 do současnosti. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 255–265.
 • Maloň, L.: Obec od roku 1848 do roku 1918. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 97–115.
 • Maloň, L.: Obec od roku 1918 do roku 1945. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 117–143.
 • Maloň, L.: Obec od roku 1945 do roku 1975. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 145–169.
 • Maloň, L.: Obec od roku 1975 do roku 1991. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 171–178.
 • Maloň, L.: Obec od roku 1992 do současnosti. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 179–193.
 • Maloň, L.: Ohlášková kniha Římskokatolického farního úřadu Dolní Újezd. In: Střední Morava. Vlastivědná revue, 17, 2003, s. 113–120.
 • Maloň, L.: Premianti a záškoláci.Katalog k výstavě. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 2006.
 • Maloň, L.: Přerovský poklad objevený v roce 1923. In: Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, Olomoucký kraj, 2015, s. 66–67.
 • Maloň, L.: Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí. Lipník nad Bečvou, Město Lipník nad Bečvou 2008.
 • Maloň, L.: Stavební vývoj a nemovité památky města Lipníka v letech 1918–2015. In: Lipník nad Bečvou, naše město 2016. Lipník nad Bečvou, Město Lipník nad Bečvou, 2016, s. 341–425.
 • Maloň, L.: 100 let Loutkového divadla T. J. Sokol Přerov. Přerov, Loutkové divadlo T. J. Sokol, Přerovský Kašpárek a Muzeum Komenského v Přerově, 2015.
 • Maloň, L.: Stříbro chudých. Katalog cínových předmětů ze sbírky Muzea Komenského v Přerově. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2013.
 • Maloň, L. (ed.): Škola a Velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014.

Publicistika

 • Konířová, M. – Maloň, L.: Schváleno! Výstava o malém předmětu s velkou důležitostí a staletou historií. Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen – prosinec 2017, s. 10–11.
 • Maloň, L.: Český tolar – americký dolar? Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 28, 14. 7. 2017, s. 10.
 • Maloň, L.: Český tolar – americký dolar? Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 29, 21. 7. 2017, s. 10.
 • Maloň, L.: Japonská puška sloužila i legionářům. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 3. 1. 2012.
 • Maloň, L.: Japonská pěchotní puška sloužila i v Rusku.In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 27. 1. 2012.
 • Maloň, L.: Lipník a sirky? Spojení, které trvalo skoro celé jedno století: továrna SOLO Lipník už více než 13 let nefunguje, v roce 2007 byla dokonce zdemolována. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 29. 1. 2016, s. 8.
 • Maloň, L.: Muzeum Komenského se pyšní velkou sbírkou razítek. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 4, 26. 1. 2018, s. 12.
 • Maloň, L.: Muzeum převzalo do sbírek poklad. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 16. 8. 2011.
 • Maloň, L.: Nádobí z cínu kupovali hlavně měšťané a bohatí duchovní. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 29. 5. 2012.
 • Maloň, L.: Na piaristické koleji studoval i Mendel. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 1. 11. 2011.
 • Maloň, L.: Od Hanáků k indiánům jihozápadu USA. In: KROK, roč. 13, 2016, č. 4, s. 50–53.
 • Maloň, L.: Pečetidla a razítka ve sbírce Muzea Komenského v Přerově. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 40, 6. 10. 2017, s. 12.
 • Maloň, L.: Pečetidla a razítka ve sbírce Muzea Komenského v Přerově. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 41, 13. 10. 2017, s. 12.
 • Maloň, L.: Pečetidla, předchůdci razítek.In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 27. 9. 2011.
 • Maloň, L.: Přerovské muzeum vlastní unikátní sbírku pečetí a typářů. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 38, 22. 9. 2017, s. 12.
 • Maloň, L.: Přerovský Kašpárek stoletý. In: KROK, roč. 12, 2015, č. 4, s. 28–31.
 • Maloň, L.: Přerovský Kašpárek už patří městu 100 let, 1. díl. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 24. 4. 2015, s. 13.
 • Maloň, L.: Přerovský Kašpárek už patří městu 100 let, 2. díl.In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 30. 4. 2015, s. 10.
 • Maloň, L.: Sbírku doplnila keltská mince.In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 18. 12. 2015, s. 8.
 • Maloň, L.: Sirkárna Solo je v Lipníku nedílnou součástí historie: historii továrny na výrobu zápalek připomene plánovaná výstava v roce 2018. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 19. 2. 2016, s. 8.
 • Maloň, L.: Sirkárna v Lipníku nad Bečvou v letech 1908 až 1945, část 1. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 45, 9. 11. 2018, s. 25.
 • Maloň, L.: Sirkárna v Lipníku nad Bečvou v letech 1908 až 1945, část 2. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 46, 16. 11. 2018, s. 25.
 • Maloň, L.: Sirkárna v Lipníku nad Bečvou v letech 1908 až 1945, část 3. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 47, 23. 11. 2018, s. 22.
 • Maloň, L.: Sirkárna v Lipníku nad Bečvou v letech 1945 až 2002, část 1. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 48, 30. 11. 2018, s. 22.
 • Maloň, L.: Sirkárna v Lipníku nad Bečvou v letech 1945 až 2002, část 2. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 49, 7. 12. 2018, s. 22.
 • Maloň, L.: Sirkárna v Lipníku nad Bečvou v letech 1945 až 2002, část 3. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 50, 14. 12. 2018, s. 22.
 • Maloň, L.: Stavební vývoj a nemovité památky města Lipníka v letech 1918–2015. In: Lipník nad Bečvou, naše město 2016. Lipník nad Bečvou, Město Lipník nad Bečvou, 2016, s. 341–425.
 • Maloň, L.: Stručná historie lipenské sirkárny. In: Lipenské listy, roč. XVII, č. 3, březen 2015, s. 11.
 • Maloň, L.: Tovačovští legionáři bojovali po celém světě. In: Přerovský deník, 18. 1. 2013, s. 13. Článek totožný s článkem Fotografie a pohledy ukazují život legií na Dálném východě. In: Přerovský deník, 16. 1. 2013.
 • Maloň, L.: Učňovské školy za socialismu? Nepřeberné množství oborů. In: Přerovský a hranický deník – Příloha ke kávě, 7. 2. 2014, s. 13. Článek totožný s článkem Přerovské učňovské školství v letech 1945 až 1989. In: Přerovský a hranický deník, 4. 2. 2014, s. 8.
 • Maloň, L.: Výroba zápalek v sirkárně v Lipníku v letech 1909 až 1990, část 1. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIV, 2018, č. 51, 21. 12. 2018, s. 22.
 • Maloň, L.: V zámeckém lapidáriu je i hlava sv. Rocha. In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 8. 7. 2011.
 • Maloň, L.: Založení „průmyslovky“ je mezníkem učňovského školství.In: Přerovský a hranický deník – Příloha ke kávě, 24. 1. 2014, s. 9. Článek totožný s článkem Přerovské učňovské školství v letech 1882 až 1945. In: Přerovský a hranický deník, 21. 1. 2014, s. 8.
 • Maloň, L.: Zlaté mince ve sbírce Muzea Komenského.In: Přerovský deník, 6. 12. 2013, s. 13. Článek totožný s článkem Zlaté mince ve sbírce Muzea Komenského. In: Přerovský deník, 3. 12. 2013.
 • Maloň, L.: Zločin a trest na Lipensku v 1. polovině 17. století.In: Krok, roč. 10, 2013, č. 4, s. 13–16.
 • Maloň, L.: Zrcadlo slavného Markrabství Moravského nastavila kniha.In: Přerovský deník, 27. 9. 2013, s. 12. Článek totožný s článkem Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. In: Přerovský deník, 24. 9. 2013.
 • Maloň, L.: Zvony zaplnily zámeckou věž. In: In: Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 17. 5. 2011.

Výstavní činnost

 • Premianti a záškoláci, MKP, 17. 8. – 1. 10. 2006.  
 • Premianti a záškoláci, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, 12. 4. – 26. 4. 2007.  
 • František Pospíšil (1885-1958). Od Hanáků k indiánům Hopi, MKP, 3. 4. – 8. 6. 2008.
 • Pozdrav z Přerova aneb Jak se žilo za první republiky, MKP, 28. 9. 2008 – 1. 2. 2009.  
 • Komenský a Polsko, České centrum Varšava, Polsko, 15. 9. – 30. 10. 2009.  
 • Pověst o Ječmínkovi dětskýma očima, MKP, 1. 6. – 29. 8. 2010.
 • Chléb náš vezdejší. 130 let Pekárny Tiefenbach, MKP, 24. 9. – 14. 11. 2010, autorská výstava.
 • V Betlémě na seně. Výstava betlémů, MKP, 1. 12. 2010 – 30. 1. 2011.
 • Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko, MKP, duben až září 2011 [organizátor doprovodných programů výstavního projektu].
 • Kouzelný slunovrat, MKP,  – 4. 9. 2011.
 • Pojďme spolu do Betléma, MKP, 1. 12. 2011 – 30. 1. 2012.
 • Město Lipník v proměnách staletí, Zámecká galerie Konírna, Lipník nad Bečvou, 19. 3. – 14. 8. 2011.
 • Jak se dělá láska, MKP, 2. 6. – 9. 9. 2012.
 • Do Betléma spěchejme!, MKP, 30. 11. 2012 – 6. 1. 2013.
 • Jan Amos Komenský očima studentů umělecké školy Ave Art Ostrava, MKP, od 1. 8. 2013. 
 • Meopta 80. Historie optického průmyslu Přerově. MKP, 12. 5. – 6. 10. 2013 [komisař výstavního projektu].
 • Na horách, na dolách, MKP, 2. 6. – 28. 7. 2013.  
 • Nad Betlémem vyšla hvězda, MKP, 29. 11. 2013 – 5. 1. 2014.             
 • Po stopách Žerotínů, Přerov, Břeclav, Nový Jičín, 10. 8. – 22. 9. 2013 [spoluautor putovní výstavy].
 • Stříbro chudých. Cínové předměty ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, MKP, 10. 12. 2013 – 16. 3. 2014.
 • Za císaře pána a jeho rodinu, MKP, 7. 5. – 26. 10. 2014 [komisař výstavního projektu].
 • Muzikanti, co děláte, MKP, 30. 5. – 7. 9. 2014.
 • Stoletý Přerovský Kašpárek, MKP, 24. 4. – 11. 10. 2015.
 • Jarní zvyky očima dětí, MKP, 23. 5. – 6. 9. 2015.
 • Stříbro chudých. Cínové předměty ze sbírky Muzea Komenského v Přerově, Muzeum Třineckých železáren a města Třince, 5. 2. – 24. 4. 2016.
 • Z koupelen a ložnic, aneb O čem se nemluví, MKP, 23. 3. – 9. 10. 2016 [komisař výstavního projektu].
 • Ani si neškrtnem aneb Zápalky kam se podíváš, Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou, 9. 4. – 24. 4. 2016.
 • Byla vojna vypsaná, MKP, 2. 6. – 11. 9. 2016.
 • Mince nalezené v Dřevohostickém lese, Městys Dřevohostice, od července 2016.
 • Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané, MKP, 13. 4. – 18. 10. 2017 [komisař výstavního projektu].
 • Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky, MKP, 10. 2017 – 25. 2. 2018 [kurátor sfragistické části výstavy].
 • 100letá Republika: příběh jednoho města 1918–1948, MKP, 2. 3. – 24. 6. 2018 [komisař výstavy].
 • 100letá Republika: příběh jednoho města 1948–1992, MKP, 17. 8. – 30. 12. 2018 [komisař výstavy].
 • Oheň v domácnosti: 110 let od založení sirkárny v Lipníku nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Galerie Konírna Střediska volného času Lipník nad Bečvou, 12. 10. 2018 – 6. 1. 2019,[kurátor výstavy].

Ostatní činnost

Folklorní festival V zámku a podzámčí, ředitel (2009–2016).
Konference Škola a Velká válka, MKP, 13. a 14. 5. 2014 [hlavní organizátor].
odborná konference o Hané, MKP, 5. 10. 2017 [hlavní organizátor].
Konference Komenský a první republika, MKP, 19. a 20. 6. 2018 [hlavní organizátor].
Komise regionální historie Moravy a Slezska při Asociaci muzeí a galerií ČR, člen.
Certifikační komise „Haná regionální produkt“, člen.
Redakční rada KROK, člen.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Kroměřížska v Kroměříži, člen.